Aanvullende referentie

projecten

Hieronder een greep uit onze referenties van unieke projecten.

MC Consultants fotoreportage-7.jpg
 

Rijnkade 5, Utrecht

Renovatie vm. V&D (IEF Capital) naar casco voor nieuwe huurders. Renoveren van het object van ca. 34.000m2 BVO, wij hadden hier bouwkundige en installatietechnische taken.
Onze werkzaamheden: Toezichthouder uitvoering, adviseur.

 

Bijzonderheden:

 • Het afstemmen met toekomstige huurders (inclusief wensen) en bevoegd gezag omtrent de uit te voeren werkzaamheden

 • Afstemmen met aangrenzende partijen (Hoog Catharijne)

 • Waarborging bedrijfszekerheid voor te handhaven onderdelen

Vrije Universiteit, Amsterdam

Renovatie hoofdgebouw VU (opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam), ca. 93.000m2 BVO, voor de bouwkundige, installatietechnische en werktuigbouwkundige installaties.
Onze werkzaamheden: Directievoering, haalbaarheidsonderzoek, advies, implementatie van onderhoud (MJOP) en uitvoeringsbegeleiding.

Bijzonderheden:

 • Het afstemmen (met diverse belanghebbenden) omtrent de uit te voeren werkzaamheden

 • Het uitvoeren van asbestsanering tijdens reguliere gebruik van het object

 • Waarborging bedrijfszekerheid

Oude Gracht 167, Utrecht

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het monument aan de Oudegracht 167 te Utrecht. Onze rol was die van adviseur/inspecteur bouwkunde en installaties. Tevens hebben wij de rol vervuld van projectmanager tijdelijke huisvesting.

 

Bijzonderheden:

 • Haalbaarheidsonderzoek vanuit maatschappelijk verantwoorde herbestemming

Universiteit Utrecht

Inspecties laboratorium veiligheid op de UU Campus. Onze rol is die van Adviseur/inspecteur veiligheid van 278 laboratoria.

Extern adviseur voor de Gemeente Utrecht. Hierbij de rol vervullend van kostendeskundige, technisch adviseur voor bouw en installatie, asset manager voor onderhoud, asset manager voor vastgoed, en specialist monumenten. Tevens projectmanagement voor multifunctionele accommodaties (MFA), directievoerder en plantoetser

 

Bijzonderheden:

 • Sturing en optimalisatie van bestaande onderhoudsplannen

 • Verdieping en afstemming van jaarlijkse budgetteringen

 • Kennisverbreding en proces optimalisatie

 • Ondersteuning verhuurprocessen

Gemeente Utrecht

Gemeente Oldenzaal

Interne verbouwing van de klimaatinstallaties van het Stadhuis Oldenzaal, betreft het vervangen van de inpandige klimaatinstallaties, als mede het aanpassen van de plafondindelingen, ICT en brandcompartimenteringen. 

 

Onze werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van vooronderzoek m.b.t. vergunningen en vereisten met interne diensten

 • Het opstellen van haalbaarheidsonderzoek

 • Sturing en coördinatie van het ontwerptraject

 • Het aanvragen van de benodigde WABO-vergunningen en nutsvoorzieningen

 • Interne afstemming Gemeente

 • Aanbestedingstraject

 • Uitvoering en directievoering

 

Bijzonderheden:

 • Vanwege tijdelijk onderkomen (tijdens verbouwing) stond de opleverdatum vast. Oplevering heeft plaatsgevonden binnen de vastgestelde opleverdatum.

Revitalisatie Lange Voorhout 7, voormalig locatie Hoge Raad, Den Haag

Onze werkzaamheden voor dit project waren het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, en het ontwerp, voor de herontwikkeling van de bestaande monumentale objecten.


Bijzonderheden:

 • Revitalisatietraject monumentale objecten voor high-end users

 • Het realiseren van extreem lage exploitatiekosten

Onze opdrachtgevers

Wij zijn trots op onze opdrachtgevers. Hieronder een overzicht van referenties waar we unieke projecten voor hebben opgezet, begeleid, onderzoek voor hebben gedaan of advies voor hebben uitgebracht.