top of page

Aanvullende referentie

projecten

Hieronder een greep uit onze referenties van unieke projecten.

MC Consultants fotoreportage-7.jpg
Referenties

Rijnkade 5, Utrecht

Renovatie vm. V&D (IEF Capital) naar casco voor nieuwe huurders. Renoveren van het object van ca. 34.000m2 BVO, wij hadden hier bouwkundige en installatietechnische taken.
Onze werkzaamheden: Toezichthouder uitvoering, adviseur.

 

Bijzonderheden:

  • Het afstemmen met toekomstige huurders (inclusief wensen) en bevoegd gezag omtrent de uit te voeren werkzaamheden

  • Afstemmen met aangrenzende partijen (Hoog Catharijne)

  • Waarborging bedrijfszekerheid voor te handhaven onderdelen

Vrije Universiteit, Amsterdam

Renovatie hoofdgebouw VU (opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam), ca. 93.000m2 BVO, voor de bouwkundige, installatietechnische en werktuigbouwkundige installaties.
Onze werkzaamheden: Directievoering, haalbaarheidsonderzoek, advies, implementatie van onderhoud (MJOP) en uitvoeringsbegeleiding.

Bijzonderheden:

  • Het afstemmen (met diverse belanghebbenden) omtrent de uit te voeren werkzaamheden

  • Het uitvoeren van asbestsanering tijdens reguliere gebruik van het object

  • Waarborging bedrijfszekerheid

Oude Gracht 167, Utrecht

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het monument aan de Oudegracht 167 te Utrecht. Onze rol was die van adviseur/inspecteur bouwkunde en installaties. Tevens hebben wij de rol vervuld van projectmanager tijdelijke huisvesting.

 

Bijzonderheden:

  • Haalbaarheidsonderzoek vanuit maatschappelijk verantwoorde herbestemming

Universiteit Utrecht

Inspecties laboratorium veiligheid op de UU Campus. Onze rol is die van Adviseur/inspecteur veiligheid van 278 laboratoria.